Långsiktiga kundrelationer och en hållbar verksamhet

SWELIFT grundades i augusti 2008 och tillsammans har vi byggt upp ett team med lång erfarenhet och stor kunskap om branschen. Ambitionen är att ständigt förnya och bibehålla den höga kvalitén på maskinparken då kvalitet ska löna sig, maskiner som inte får den service och underhåll som krävs skapar kostsamma stillestånd. För att skapa en hållbar verksamhet finns det även ett stort intresse av att använda speciellt utvalda produkter och ha en modern maskinpark som ger så lite miljöpåverkan som är möjlig.

Maskinpark

Lokaler och utrustning är väl anpassade för verksamheten och en viktig del i att bedriva arbetet effektivt och noggrant. SWELIFT har ett brett sortiment med flertalet olika liftar som alla har sina unika egenskaper. Antalet liftar har passerat 300 och fler är att vänta.

Att bibehålla kvalitén är en stor del av de arbete som utförs i lokalerna, samtliga liftar genomgår en returkontroll där liften rengörs och funktionerna kontrolleras.

Tillgänglighet

Att alltid finnas tillgänglig är betydande för SWELIFT´s verksamhet. Arbete med liftar utförs dygnet runt, årets alla dagar, därav måste även SWELIFT finnas tillgänglig för teknisk support och leveranser av liftar vid oförutsedda händelser.

Arbetssätt

En hållbar verksamhet med tydliga rutiner är målet. Arbetet med certifiering har pågått under en längre tid och är idag något som är en självklarhet. Att ständigt söka förbättringar och utvärdera handlingarna är något som gett resultat.

SWELIFT väljer alltid leverantörer som motsvarar våra egna och kundernas förväntningar och hållbarhet finns alltid med i valet. Miljöfrågor är även de en stor del och något som alla vinner på. En del av det arbetet är bland annat att inventera samtliga kemikalier årligen och finns ett bättre alternativ så ska det prioriteras, att i de fall det är möjligt välja maskiner med batteri eller hybriddrift samt att ta fram ett miljöperspektiv där företagets miljöpåverkan kontinuerligt granskas och förbättras.


Uthyrning

Fredrik Bengtsson

Företagsledning

oliwer gustafsson

Innesäljare

Andreas Bengtsson

Företagsledning

Björn Wilander

Funktionsansvarig uthyrning

linn lundin

Innesäljare

Gustav Barthelson

Innesäljare

Verkstad/Returmottagare

Robin Cedergren

Funktionsansvarig verkstad

Joel Hjelm

Servicetekniker

Carl järestedt

Servicetekniker

Toni Larsson

Returmottagare

tobias karlsson

Returmottagare

Transport & Höjdlift

Bo Johansson

Funktionsansvarig transport

Mikael Flyberg

Transportör

Jonas Fondelius

Transportör

charli öberg

Transportör

Izabell strömmer tillenius

Transportör

Ove Eriksson

Höjdliftchaufför

Christoffer Ros

Höjdliftchaufför

Kjell Nyström

Höjdliftchaufför

pierre zakrisson

Höjdliftchaufför

Marknad

Krister Andersson

Funktionsansvarig marknad

mattias holmlund

Utesäljare

Ekonomi

Mari Wenngren

Funktionsansvarig ekonomi

Jessica Danneby

Ekonomiassistent

Utbildning

björn wilander

Utbildningsansvarig

Jessica Danneby

Utbildning administration