Långsiktiga kundrelationer och en hållbar verksamhet

SWELIFT grundades i augusti 2008 och tillsammans har vi byggt upp ett team med lång erfarenhet och stor kunskap om branschen. Ambitionen är att ständigt förnya och bibehålla den höga kvalitén på maskinparken då kvalitet ska löna sig, maskiner som inte får den service och underhåll som krävs skapar kostsamma stillestånd. För att skapa en hållbar verksamhet finns det även ett stort intresse av att använda speciellt utvalda produkter och ha en modern maskinpark som ger så lite miljöpåverkan som är möjlig.

Maskinpark

Lokaler och utrustning är väl anpassade för verksamheten och en viktig del i att bedriva arbetet effektivt och noggrant. SWELIFT har ett brett sortiment med flertalet olika liftar som alla har sina unika egenskaper.

Att bibehålla kvalitén är en stor del av det arbete som utförs i lokalerna, samtliga liftar genomgår en returkontroll där liften rengörs och funktionerna kontrolleras.

Tillgänglighet

Att alltid finnas tillgänglig är betydande för SWELIFTs verksamhet. Arbete med liftar utförs dygnet runt, årets alla dagar, därav måste även SWELIFT finnas tillgänglig för teknisk support och leveranser av liftar vid oförutsedda händelser. Vår jour är öppen dygnet runt, alla dagar.

Arbetssätt

En hållbar verksamhet med tydliga rutiner är målet. Arbetet med certifiering har pågått under en längre tid och är idag något som är en självklarhet. Att ständigt söka förbättringar och utvärdera handlingarna är något som gett resultat.

SWELIFT väljer alltid leverantörer som motsvarar våra egna och kundernas förväntningar och hållbarhet finns alltid med i valet. Alla vinner på att arbeta hållbart i längden. En del av det arbetet är bland annat att inventera samtliga kemikalier årligen och finns ett bättre alternativ så ska det prioriteras, att i de fall det är möjligt välja maskiner med batteri eller hybriddrift samt att ta fram ett miljöperspektiv där företagets miljöpåverkan kontinuerligt granskas och förbättras.


Uthyrning

Joel Schönning

VD

Fredrik Bengtsson

Företagsledning

Andreas Bengtsson

Företagsledning

FREDRIK Jönsson

Funktionsansvarig uthyrning

linn lundin

Innesäljare Sollentuna

oliwer gustafsson

Innesäljare Västberga

SAMUEL DAHLSTRÖM

Innesäljare Västberga

AMANDA FRANK

Innesäljare Västberga

Dennis Andersson

Innesäljare Sollentuna

Verkstad/Returmottagare

Robin Cedergren

Funktionsansvarig verkstad

Joel Hjelm

Servicetekniker

ANDREAS HELLMAN

Servicetekniker

Christian Hedqvist

Servicetekniker

Toni Larsson

Returmottagare

Rikard Norman

Returmottagare

tobias karlsson

Returmottagare

Transport & Höjdlift

GUSTAV BARTHELSON

Funktionsansvarig Transport

Mikael Flyberg

Transportör

Jonas Fondelius

Transportör

charli öberg

Transportör

Izabell strömmer

Transportör

Ove Eriksson

Höjdliftchaufför

Christoffer Ros

Höjdliftchaufför

JOHAN LÖNNQVIST

Höjdliftchaufför

Johan Wallén

Höjdliftchaufför

Hampus forss

Höjdliftchaufför

Marknad

krister andersson

Funktionsansvarig marknad

Mattias holmlund

Utesäljare

anders fogelin

Utesäljare

JIMMY TYNELL

Utesäljare

Ekonomi

Mari Wenngren

Funktionsansvarig ekonomi

JULIA OLANDER

Ekonomiassistent

Utbildning

JULIA OLANDER

Utbildningsansvarig


× How can I help you?