Arbete på väg, steg 1

På permanenta, tillfälliga och rörliga arbetsplatser där Trafikverket är beställare krävs utbildningen Arbete på väg. Vilket eller vilka steg som krävs beror på vilken typ av arbete som ska utföras, utbildningen går delvis att anpassa efter arbetet som ska utföras. Självklart följer utbildningen de krav som ställs av Trafikverket.

Utbildningen förkortas APV.

Boka kurs

Kurslängd: 8 timmar

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som utför arbete på väg så som tillfälliga avspärrningar, snöröjning eller annan användning av servicefordon, markarbeten och vakt.

Dokumentation

Utbildningen följer de krav som ställs av Trafikverket och efter godkända prov erhålls utbildningsbevis.

Kursinnehåll

  • Grundläggande förståelse för säkert arbete på väg
  • Lagar och krav
  • Vägmärken och skyddsanordningar
  • APV 1.1 Allmän grundkompetens
  • APV 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon
  • APV 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten
Boka kurs
× How can I help you?