Heta arbeten

Utbildningen vänder sig till alla som utför arbeten med uppvärmning eller gnistbildning och där risk för brand föreligger. Exempel på sådana arbete kan vara svetsning, vissa typer av kapning/sågning och skärbrännare. Sådant arbete måste utföras på ett brandsäkert sätt och riskbedömning. Utbildningen kan vara ett krav från försäkringsbolagen.

Boka kurs

Kurslängd: 8 timmar

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till samtliga som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid brandfarliga arbeten.

Dokumentation

Efter godkända prov erhålls utbildningsbevis och registrering hos Brandskyddsföreningen.

Kursinnehåll

  • Ansvar, regler och gällande krav
  • Grundläggande brandskydd
  • Säkerhetsregler och försäkringsvillkor
  • Brandfarliga varor
  • Praktiska övningar
Boka kurs
× How can I help you?