E-learning repetition – Mobila arbetsplattformar, lift

Kurslängd: 3 timmar

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som använder liftar i arbetet och redan har en grundutbildning sedan tidigare.

Kursen finns på svenska och engelska och är en storytelling och som avslutas med ett slutprov.

Kursdeltagaren får en länk med inloggningsuppgifter när man har gjort sin bokning och kan därmed starta sin utbildning direkt.

Kursdeltagaren kan när som helst under utbildningens gång pausa och fortsätta där man avslutade.

Dokumentation

Kursen följer Liftutbildningsrådets (LUR) liftläroplan (LLP) och följer den internationella standarden SS-ISO 18878:2004, en garanti för en kvalitativ utbildning av användare på mobila arbetsplattformar. Efter godkända prov erhålls utbildningsbevis.

Kursen ger goda produktkunskaper om olika typer av liftar och deras användningsområden.

Kursinnehåll

  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller för hantering av liftar.
  • Arbetsgivares och arbetstagarens skyldigheter
  • Olika typer av liftar
  • Olika arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben mm.
  • Säker arbetsmiljö vid arbete med lift
  • Riskbedömningar (markförhållanden, trafik, väder och vind etc.)

Kontakta oss

För att boka kursen, fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.

Kontakta oss E-learning
× How can I help you?