Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning är för alla som arbetar på höjd där fallhöjden är mer än 2 meter. Arbeten på hög höjd kan medföra stora risker för olycksfall, fallolyckor är en av de vanligaste dödsorsakerna inom byggbranschen. Under utbildningen ökas förståelsen om vilken typ av fallskydd som är mest lämplig och vikten av att göra en riskbedömning och ta fram en räddningsplan.

Utbildningen kan anpassas för just de typer av fallskydd som det finns behov av. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska fallskydd användas när fallhöjden överstiger 2 meter, se AFS 1999:3.

Boka kurs

Kurslängd: 4 timmar

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som utför sitt arbete på hög höjd, t.ex. arbete från lift, på tak eller höghöjdsarbete. Även till arbetsledare eller skyddsombud som planerar arbete på höga höjder.

Dokumentation

Efter godkända prov erhålls utbildningsbevis.

Kursen ger goda produktkunskaper om olika typer av fallskydd och deras användningsområden.

Kursinnehåll

  • Vad är ett fallskydd
  • Lagar och krav
  • Planering och riskbedömning
  • Skötsel, underhåll och besiktningskrav
  • Förberedelser för nödsituation
  • Teoretiskt slutprov
Boka kurs
× How can I help you?