Mobila arbetsplattformar, lift

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att utbilda all personal som använder liftar. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Boka kurs

Kurslängd: 8 timmar


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som använder liftar i arbetet, även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt liftar.

Dokumentation

Kursen följer Liftutbildningsrådets (LUR) liftläroplan (LLP) och följer den internationella standarden SS-ISO 18878:2004, en garanti för en kvalitativ utbildning av användare på mobila arbetsplattformar. Efter godkända prov erhålls utbildningsbevis.

Kursen ger goda produktkunskaper om olika typer av liftar och deras användningsområden.

Kursinnehåll

  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller för hantering av liftar.
  • Arbetsgivares och arbetstagarens skyldigheter
  • Olika typer av liftar
  • Olika arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben mm.
  • Säker arbetsmiljö vid arbete med lift
  • Riskbedömningar (markförhållanden, trafik, väder och vind etc.)
  • Praktiska övningar
Boka kurs
× How can I help you?