Ställning allmän, 2-9m

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att utbilda all personal som använder liftar. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Boka kurs

Kurslängd: 8 timmar

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete monterar, ändrar eller planerar arbete med byggnadsställning. Den allmänna kursen ger behörighet för ställning mellan 2-9 meter.

DOKUMENTATION

Kursen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:4) om dokumenterad utbildning för personal som bygger, nedmonterar, ändra, övervakar eller leder ställningsarbete 2-9 meter. Efter godkända prov erhålls utbildningsbevis.

Kursinnehåll

  • Gällande lagar, föreskrifter och förordningar
  • Olika typer av ställning och dess konstruktion
  • Planering av arbetet med ställning
  • Riskbedömning
  • Teoretiska övningar
Boka kurs
× How can I help you?