Truck A & B

I arbeten med truckar finns många riskmoment, under utbildningen får du kunskap för att hantera dessa. Utbildningen går att anpassa efter era behov och kurslängden beror på deltagarens kunskaper och tidigare erfarenheter.

Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:5 får en truck bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

Boka kurs

Kurslängd: Minst 8 timmar

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som är eller ska bli förare av A och B truck.

Dokumentation

Utbildningen följer TLP10 och AFS 2006:5. Efter godkända prov erhålls utbildningsbevis.

Kursinnehåll

  • Truckens konstruktion
  • Att arbeta med truck
  • Godshantering
  • Daglig tillsyn
  • Trafikbestämmelser
  • Riskbedömning
  • Teoretiskt prov
  • Praktiska övningar
  • Praktiskt prov
Boka kurs
× How can I help you?