STÄLLNING

Aluminiumställning är ett bra komplement där liftar inte kommer fram på grund av viktbegränsningar eller trånga utrymmen. Ställningarna finns i en mängd olika storlekar och är enkel att montera.