FALLSKYDDSPAKET

Fallsele ska användas när det finns risk att liften blir påkörd av annat fordon eller vid användning av motorsåg. Selarna finns i olika storlekar och är justerbara för bästa möjliga komfort. Fallblock 2 meter medföljer.

Samtliga selar och fallblock följer kraven enligt EN361:2002 och EN358:1999.

Felaktigt användning kan orsaka allvarliga skador, före användning av fallskydd är det mycket viktigt att säkerställa:

  1. Är kombinationen av fallsele och falldämpare/block korrekt för just er arbetssituation?
  2. Fäst alltid falldämpare/block på anvisad plats i liften.
  3. Följ instruktionerna och säkerställ att selen sitter korrekt.
  4. Ta fram en räddningsplan och säkerställ vad som ska göras vid en nödsituation.
  5. Har användarna rätt utbildning?

× How can I help you?