KRAVALLSTAKET

Kravallstaket 2m, används för att spärra av arbetsområdet.